Σκοπός της εταιρείας West Sea Project είναι ο σχεδιασμός λύσεων, που θα αποτελέσουν εργαλεία στα χέρια δημιουργικών ανθρώπων, που επιθυμούν να κατανοήσουν τον κόσμο καλύτερα, ώστε τελικά να καταφέρουν να τον αλλάξουν.

Τα μη επανδρώμενα συστήματα και τα δίκτυα αισθητήρων της West Sea Project προσφέρουν εξειδικευμένες υπηρεσίες χρησιμοποιώντας τεχνολογία αιχμής. Ελαχιστοποιώντας τον ανθρώπινο παράγοντα, με σκοπό:

• Τη μείωση του κόστους

• Την εξάλειψη των λαθών

• Την γρήγορη εφαρμογή

• Την ελαχιστοποίηση του κινδύνου

• Την επίτευξη αξιόπιστων αποτελεσμάτων, ανεξάρτητα του χρόνου ή των συνθηκών λειτουργίας

H West Sea Project προσπαθεί να λύσει προβλήματα αντικαθιστώντας υπάρχουσες λύσεις με νέες τεχνολογίες, που συνδυάζουν μη επανδρωμένα συστήματα, εξειδικευμένους αισθητήρες και λογισμικό. Τα επανδρωμένα οχήματα εκτός από υπηρεσίες μετρήσεων και επιθεωρήσεων, μπορούν να προσφέρουν και μικρής κλίμακας παρεμβάσεις, εφόσον απαιτείται. Τα προσφερόμενα συστήματα αποτελούν «πλατφόρμες εργασίας» και μπορεί να ταξινομηθούν:

• Aerial Unmanned Vehicles (AUV)

• Unmanned Surface Vehicles (USV)

• Remote Operated Vehicles (ROV)

• Unmanned Ground Vehicles (UGV)

• Σταθερές ηλεκτρονικές εγκαταστάσεις (δίκτυα αισθητήρων, IoT, κτλ.)

Οι παραπάνω «πλατφόρμες εργασίας» μπορούν να φιλοξενήσουν μια μεγάλη ποικιλία αισθητήρων και εργαλείων, ανάλογα με τις ανάγκες και τις απαιτήσεις του τελικού χρήστη. Η δυνατότητα εύκολης εναλλαγής αισθητήρων και εργαλείων, αποτελεί βασική αρχή σχεδιασμού των συγκεκριμένων «πλατφορμών εργασίας». Τα τελικά παραδοτέα προς τον εκάστοτε πελάτη, προσφέρονται μέσω εργαλείων cloud με στόχο την μεγαλύτερη ταχύτητα, ασφάλεια και ευκολία πρόσβασης από οποιοδήποτε σημείο του κόσμου.


Η West Sea Project ιδρύθηκε το 2017 και είναι μια start-up εταιρείας έρευνας, με έδρα την Πάτρα στην περιφέρεια της Δυτικής Ελλάδας. Οι εργαζόμενοι της εταιρείας είναι κυρίως μηχανικοί με ειδικότητες στα πεδία της ρομποτικής, των αισθητήρων και της μικροηλεκτρονικής.Η West Sea Project εργάζεται με στόχο την αύξηση της ποιότητας των υπηρεσιών της και την εξέλιξη των προσδοκιών των πελατών της.