ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Η παρακολούθηση και συντήρηση δεν ήταν ποτέ πιο εύκολη.

Οι τακτικές επιθεωρήσεις είναι το βασικό στοιχείο για την μακροζωία και την επιτυχία οποιαδήποτε υποδομής.

Στις υποβρύχιες εγκαταστάσεις, όπως φράγματα, γέφυρες και σιλό, οι επιθεωρήσεις είναι συνήθως επίπονες, δύσκολες και πολλές φορές επικίνδυνες. Η σημασία των επιθεωρήσεων αυτών για την μακροζωία των υποδομών είναι μεγάλη, λαμβάνοντας υπόψη τη διαβρωτική επίδραση του νερού.

Συχνά, επανδρωμένα σκάφη χρησιμοποιούνται για επικίνδυνα σενάρια σε μεγάλα βάθη. Ωστόσο, τα μη επανδρωμένα υποβρύχια οχήματα (Remoted Operated Vehicles – ROVs) μπορούν να αντικαταστήσουν τα συγκεκριμένα οχήματα ή τους δύτες σε πολλές περιπτώσεις. Αυτό, αυτόματα μεταφράζεται σε σημαντική μείωση κόστους.

ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

Μικρού μεγέθους οχήματα για θαλάσσιες παρατηρήσεις και συλλογή δεδομένων

Με τα μη επανδρωμένα οχήματα της εταιρείας μπορούμε αποτελεσματικά να συγκεντρώσουμε δεδομένα από τις θάλασσες. Ο εξοπλισμός μας περιλαμβάνει μη επανδρωμένα υποβρύχια οχήματα (Remote Operated Vehicles – ROVs) και μη επανδρωμένα οχήματα επιφανείας (Unmanned Surface Vehicles – SUVs), ικανά να μεταφέρουν μια ποικιλία αισθητήρων και εργαλείων.

Water quality monitoring / Water sample acquisition / Wave monitoring / Passive acoustic monitoring (PAM) / Acoustic transponder tracking / Current profiling / Cetacean tracking / Meteorological monitoring

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΚΥΤΟΥΣ ΣΚΑΦΩΝ

Κατανόηση του τί συμβαίνει κάτω από το σκάφος χωρίς την παρέμβαση δύτη.

Η θαλάσσια ναυτιλία εξακολουθεί να είναι ο κύριος τύπος μεταφοράς για χιλιάδες αγαθά και εξοπλισμό σε ολόκληρο τον κόσμο. Από ήπειρο σε ήπειρο, στον σημερινό κόσμο της αυξημένης παγκοσμιοποίησης, η σύνδεση μεταξύ των αγορών δεν ήταν ποτέ πιο αλληλένδετη. Η δομική ακεραιότητα του πλοίου, η ενδεχόμενη μεταφορά “ξένων” βιολογικών ειδών ή το λαθρεμπόριο απαιτεί περιοδικές επιθεωρήσεις του κύτους του σκάφους κατά τη διάρκεια της διαμετακόμισης και κατά την είσοδο του στο λιμάνι. Τα ROVs παρέχουν έναν προσιτό και φιλικό προς το χρήστη τρόπο για να πραγματοποιούν θαλάσσιες έρευνες και επιθεωρήσεις πλοίων χωρίς την παρέμβαση δυτών. Οι επιθεωρήσεις κύτους έκτακτης ανάγκης, οι νυχτερινές επιθεωρήσεις, οι επιθεωρήσεις δεξαμενών έρματος και οι έλεγχοι μαρίνας ολοκληρώνονται εύκολα με τη χρήση οχημάτων μέσω τηλεχειρισμού.

ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

Εξερεύνηση, έρευνα και γνώση χωρίς καν είσοδο στο νερό.

Η εξερεύνηση του υποθαλάσσιου κόσμου έχει συγκριθεί με την ανακάλυψη στο διάστημα – όχι λιγότερο θαυμάσια, και το ίδιο συναρπαστική. Καθώς ανακαλύπτουμε όλο και περισσότερο τη Γη μας, η επιθυμία να καταλάβουμε τι δεν μπορούμε να δούμε κάτω από τα κύματα είναι μεγαλύτερη από ποτέ.

Όμως, όπως και με την εξερεύνηση του διαστήματος, η υποβρύχια ανακάλυψη δημιουργεί πολλές προκλήσεις και κινδύνους. Πολλές από αυτές τις αποστολές ανακάλυψης χρησιμοποιούν τώρα ειδικά σχεδιασμένα μη επανδρωμένα υποβρύχια οχήματα (ROVs) εξοπλισμένα με κάμερες HD για να μετριάσουν τους κινδύνους.