Επιθεωρήσεις

Επικίνδυνες κατασκευές μεγάλου ύψους μπορούν να επιθεωρηθούν γρήγορα και με ασφάλεια

Εναέριες επιθεωρήσεις σε τεχνικές εγκαταστάσεις προσφέρουν σημαντικά πλεονεκτήματα σε σχέση με τις παραδοσιακές τεχνικές, μειώνοντας τα κόστη, ελαχιστοποιώντας τον χρόνο διακοπής λειτουργίας των εγκατάστασεων και απομακρύνοντας τον κίνδυνο ατυχημάτων, αφού πλέον δεν χρειάζεται τα συνεργεία να εργάζονται σε μεγάλα ύψη.

Ο χρόνος επιθεωρήσης μεγάλων δικτύων και υποδομών μπορεί να μειωθεί σημαντικά αφού οι προτεινόμενες λύσεις μας μπορούν να καλύψουν μεγάλες αποστάσεις και εκτάσεις σε μικρό χρόνο. Επίσης, δυσπρόσιτα σημεία είναι πλέον προσβάσιμα χωρίς την απαίτηση χρήσης γερανού, σκαλωσίας ή εναεριτών, τεχνικές είναι ιδιαίτερα χρονοβόρες και ακριβές.

Ογκομετρήσεις

Μετρήσεις όγκων υλικών με ακρίβεια

Ογκομετρήσεις με ακρίβεια εκατοστών, πλέον είναι εφικτές. Αυτή η δυνατότητα, ανάμεσα στις άλλες εφαρμογές, παρέχει στις εγκαταστάσεις λατομείων ένα εργαλείο υψηλής ακρίβειας και χαμηλού κόστους για την παρακολούθηση των όγκων παραγωγής χωρίς τη χρήση ακριβών και συνήθως χαμηλής ακρίβειας τοπογραφικών τεχνικών.

Η διαδικασία της ογκομέτρησης είναι γρήγορη και ακριβής με αποτέλεσμα την αύξηση της παραγωγικότητας. Ο τελικός χρήστης μπορεί να λαμβάνει τα αποτελέσματα με ασφάλεια.

Θερμική απεικόνιση

Μια θερμική κάμερα μπορεί αν εντοπίσει πολλές κατασκευαστικές αδυναμίες, κάτι που δε μπορεί αν κάνει το απλό μάτι.

Θερμικές επιθεωρήσεις βιομηχανικών εγκαταστάσεων και κτιρίων. Πραγματοποιούνται για τον εντοπισμό αδυναμιών και διαρροών σε αγωγούς, καμινάδες και άλλα μεταλλικές ή πλαστικές κατασκευές. Επίσης, αποτελούν μια γρήγορη και αξιόπιστη τεχνική για την εκτίμηση απόδοσης φωτοβολταικών εγκαταστάσεων είτε κατά τη διάρκεια κατασκευής είτε κατά τη διάρκεια λειτουργίας. Τέλος, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την θερμική αναβάθμιση των κτιρίων, αναλύωντας τις ενεργειακές απώλειες μιας κατασκευής με αποτέλεσμα σημαντική οικονομία.

Η θερμική απεικόνιση μπορεί να εντοπίσει ζημίες και παρέχει μετρήσεις για το ακριβές σημείο του προβλήματος. Ο πελάτης λαμβάνει υλικό και αποτελέσματα, για γρήγορη και επιτυχημένη αντιμετώπιση των προβλημάτων.

Γεωργία ακριβείας

Ενώ οι καλλιεργήσιμες εκτάσεις μεγαλώνουν και γίνονται πιο αποδοτικές για να ανταπεξέλθουν στην αυξανόμενη ζήτηση, τα drones θα βελτιστοποιήσουν την ακρίβεια διαχείρισης σε βασικές λειτουργίες

Έλεγχος και η παρακολούθηση των καλλιεργήσιμων με μη επανδρωμένα ιπτάμενα οχήματα, εξοπλισμένα με φασματικές κάμερες για την δημιουργία υψηλής ακρίβειας φωτογραφίες, που σε συνδυασμό με κατάλληλους αλγορίθμους, όπως NVDI μπορούν να δώσουν μετρήσεις για την ικανότητα των φυτών απορρόφηση της ηλιακής ενέργειας (δείκτης “infrared plant reflectance”). Οι μετρήσεις αυτές αποτελούν κρίσιμο δείκτη για κατάσταση της καλλιέργειας και επιτρέπουν στους καλλιεργητές να παρακολουθούν την υγεία των φυτών, την ύπαρξη αγριόχορτων ή ζιζανίων και ασθενειών.

Την τρέχουσα στιγμή, το μεγαλύτερο πρόβλημα της αγροτικής καλλιέργειας είναι η χαμηλή απόδοση στην παρακολούθηση των φυτών λόγω της μεγιστοποίησης των καλλιεργήσιμων εκτάσεων σε επίπεδο εκβιομηχάνισης του χώρου με αποτέλεσμα την αύξηση του ρίσκου ζημιών και συντήρησης, λόγω των ασταθών καιρικών συνθηκών. Η χρήση μη επανδρωμένων πτητικών μέσων επιτρέπει real-time επιθεώρηση της καλλιέργειας με πολύ πιο ακριβείς και φθηνές τεχνικές σε σχέση με δορυφορικές εικόνες, που χρησιμοποιούνται σε κάποιες περιπτώσεις.